Emili Boix publica «Languages and Identities in Catalonia»

Emili Boix-Fuster (CUSC-UB) ha publicat el capítol «Languages and Identities in Catalonia» dins Vihman, Virve-Anneli & Praakli, Kristiina (eds.). Negotiating Linguistic Identity. Language and Belonging in Europe. Nationalisms across the Globe, Vol. 14. Peter Lang: Bern, 2014.

Aquest volum, que p430957_coverretén ajudar a comprendre el paisatge lingüístic que conforma l’Europa actual, aplega dotze capítols que se centren en temes com la llengua, la identitat i la política lingüística a Europa. En aquests articles es poden trobar diferents enfocaments i metodolgies que provenen de diverses disciplines que van des de la sociolingüística a la psicologia de la llengua. L’objectiu de l’obra és presentar diverses visons de com la llengua, la societat i la identitat connecten a Europa, on la construcció dels projectes nacionals sovint es basa en la identitat lingüística.

Més informació a: Peter Lang – International Academic Publishers 

 

Anuncis