Curs “Gestionar la diversitat lingüística d’Aragó”

Entre el 9 i l’11 de juliol de 2014 tindrà lloc a la Universitat de Saragossa la primera edició del curs “Gestionar la diversitat lingüística d’Aragó”, promogut pel Departament de Psicologia i Sociologia.

El curs s’estructura en tres mòduls:

  •  Mòdul de sociolingüística
  •  Mòdul de noves tecnologies i comunicació
  •  Mòdul sobre la situació de les llengües i les seves varietats

Entre els participants hi ha diversos investigadors que lideren el camp, com el professor Javier Giralt sobre els documents històrics en català en els documents històrics a la Franja, Ramon Sistac i José Antonio Saura sobre les varietats de transició entre català i aragonès, Dominique Blanc sobre l’occità, Natxo Sorolla sobre les dades demolingüístiques del català i de l’aragonès, Carles Terès i Ruben Ramos sobre l’espai mediàtic d’aquestes llengües, un taller de noves tecnologies per J. P. Martínez i S. Paricio, i un altre sobre l’Archivo Audiovisual Aragonés per Fernando Romanos, amb la clausura de Chabier Gimeno sobre les llengües i les identitats a Aragó des de les ciències socials.

El curs està dirigit a qualsevol persona interessada en l’estudi de les relacions entre llengua i societat a Aragó i, en especial, a alumnat universitari (equival a dos crèdits), professorat de secundària i primària que tracti aquestes matèries o es trobi immers en àrees de contacte de llengües i, evidentment, investigadors que treballin en aquest àmbit.

La preinscripció s’ha de formalitzar a través del següent enllaç: Gestionar la diversidad lingüística de Aragón

Per a més informació, descarrega el díptic del curs.

Anuncis