Jornades: L’aragonès avui / L’aragonés güé / El aragonés hoy

ParemioRom

Els propers 13 i 14 de juny de 2014 tindran lloc les jornades L’Aragonès avui, organitzades per José Enrique Gargallo i l’equip del projecte ParemioRom, amb la col·laboració del Centro Aragonés de Barcelona (CAB) i la colla de charradors O Corrinche.

La trobada L’aragonès avui pretén reunir a la Universitat de Barcelona representants del món acadèmic i de l’associacionisme cultural en un decidit exercici de “transversalitat” civicocientífica. Els dos ponents convidats a la trobada són referents dins el món de la filologia: Ramón de Andrés, professor titular del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat d’Oviedo (Universidá d’Uviéu), i Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic del Departament de Lingüística, Llengües Modernes, Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat Autònoma de Madrid.

El bloc acadèmic es completarà amb comunicacions vinculades al tema general Projectes i experiències per a l’estudi i la promoció de la llengua aragonesa. Es presentaran l’exposició L’aragonés, luenga biba i diverses propostes culturals. Entre aquestes últimes, una actuació musical i una visita guiada als llocs amb significat aragonès de la ciutat de Barcelona.

Programa L’Aragonès Avui | Inscripció | Contacte

Més informació a la pàgina web del projecte ParemioRom

Anuncis