Revista “Treballs de sociolingüística catalana” (23)

TSC

Treballs de Sociolingüística Catalana, anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’IEC, acaba de publicar en accès obert el número 23 (2013), que conté un espai monogràfic sobre la sociolingüística de la variació, un espai miscel·lani d’articles sobre sociolingüística i una secció de ressenyes. A més, Treballs de Sociolingüística Catalana ha aconseguit ha aconseguit la màxima avaluació en el sistema Carhus, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat. En la seva actualització CARUHUS Plus+ 2014 la revista ha obtingut la posició A en un rànquing que avalua la qualitat formal de les revistes entre A i D.

Alguns membres del CUSC han publicat articles o ressenyes en aquest nou número:

Articles

Ressenyes

Podeu consultar tots els continguts del darrer número de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana a través del següent enllaç: TSC (23) 

Anuncis