Laia Royo presenta el seu treball de fi de màster

Ahir dimarts, 9 de setembre de 2014, Laia Royo Casals va presentar el seu Treball final de màster, titulat “Estudi sociomorfològic a Manresa. El segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver“.

L’estui, tutoritzat per Josefina Carrera-Sabaté (UB) i M. Rosa Lloret Romañach (UB), té l’objectiu d’esbrinar si l’aparició del segment velar /g/ en la primera persona del present d’indicatiu i en el algunes formes del present de subjuntiu dels verbs anar, fer, veure i haver és un fenomen lingüístic que afecta la població jove de Manresa.

 

Anuncis