Complèxica 4 – Seminaris per la transdisciplinarietat

El dimecres, 5 de novembre de 2014, el Grup de Complexitat, Comunicació i Socio/lingüística i el Projecte Scripta, amb el suport del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB), organitzen el quart seminari de la série «Complèxica: seminaris per a la transdisciplinarietat».

Conferència: «Complejidades de la fonología suprasegmental», a càrrec de M. Pilar Ballesteros, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat de Barcelona.

Resum: En l’àmbit de la fonologia suprasegmntal, les teories que gaudeixen d’un major predicament segueixen partint d’enfocaments generativistes o estructuralistes. Es troben arrelats en la concepció didàctica del signe lingüístic proposat per Saussure i, segons la nostra opinió, no aconsegueixen oferir una teoria de l’entonació que sigui satisfactòria.Si es busca l’accés a un coneixement profund de la llengua viva, s’ha de reconèixer que el llenguatge no és un objecte autònom d’estudi com, a vegades, pretén la lingüística.
En aquesta conferència es mostrarà l’eficàcia que els principis de pensament complex tenen en aquest àmbit. D’acord amb aquest objectiu, l’exposició s’ha dividit en quatre parts: 1) En primer lloc, es presenta, a grans trets, què és un sistema complex i s’assenyalen tres maneres d’entendre la complexitat. 2) A continuació, s’analitza un concepte fonamental per al pensament complex: l’emergència, i es mostra la seva eficàcia en la comprensió dels fenòmens fonològics. 3) En tercer lloc, s’explica la manera en què el pensament complex està sent aprofitat en l’estudi de la fonètica i de la fonologia segmental perquè pot inspirar als qui es dediquen a l’estudi de la fonologia suprasegmental, encara poc desenvolupada. 4) En l’última part, es presenta l’impacte que el principi hologramàtic té en aquest estudi de l’entonació.

Dades de l’acte
Data: dimecres, 5 de novembre de 2014
Hora: 18.00h
Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Filologia de la UB (5è pis, Edifici Josep Carner)
Contacte: cusc@ub.edu

Informació addicional
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística.

Anuncis