El CUSC-UB al 2n Simposi sobre nous parlants en una Europa multilingüe

IdentiCat

Entre els dies 20 i 22 de novembre tindrà lloc a la seu de l’IEC el “2n Simposi Internacional sobre nous parlants en una Europa Multilingüe: reptes i oportunitats”, organitzat per la UOC i la “Xarxa europea sobre nous parlants en una Europa multilingüe” (acció COST ISCH IS1306).

Diversos investigadors del CUSC-UB hi prendran part dijous 20 de novembre. Emili Boix i Anna Paradís seran els primer a intervenir-hi, amb la comunicació «Processes of language acquisition and loss among newspeakers in Catalonia, Ibiza, and Formentera». En una altra sessió, Francesca Walls I F. Xavier Vila parlaran sobre «Twice a new speaker? The values and social fields which favour Catalan acquisition», en el marc del debat sobre “Trajectòries lingüístiques i immigratòries”. L’última comunicació serà la d’Avel·lí Flors, «Does school create new speakers of Catalan? The Catalan and Valencian cases compared», dins del grup sobre “La creació de nous parlants entre casa i l’escola”.

De la seua banda, F. Xavier Vila pronunciarà –juntament amb Isidor Marí (UOC)– una de les conferències plenàries del simposi, amb el títol «De la sociolingüística del conflicte a la sociolingüística del multilingüisme: visions passades, presents i futures del contacte de llengües», el mateix dijous 20 a les 19.00h, en una activitat coorganitzada per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).

En els enllaços hi trobareu el programa complet del Simposi i la informació sobre la inscripció.


Anuncis