Accessible en línia el manual “Sociolingüística de la llengua catalana”

Es publica en accés obert el manual Boix-Fuster, Emili i Vila, F. Xavier (ed.). 1998. Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel Lingüística.

Aquest manual està adreçat en primer lloc als universitaris que arriben a la sociolingüística des de qualsevol branca de les ciències humanes: lingüística, sociologia, antropologia, ciències polítiques, psicologia social, etc. Però, per la seva naturalesa oberta i la seva voluntat d’estimular la reflexió personal, aquesta obra interessarà igualment totes aquelles persones que vulguin fer-se una opinió fonamentada sobre les dinàmiques sociolingüístiques i les maneres d’intervenir-hi

Anuncis