El Punt/Avui entrevista F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa i Montse Sendra

Ahir dilluns, 27 d’octubre de 2014, El Punt/Avui va publicar un reportatge en el qual s’entrevistava F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa i Montse Sendra, investigadors del projecte «Resocialització i llengües: Els efectes lingüístics del pas de l’educació primària a secundaria en contextos plurilingües» (RESOL3).

“El nivell dels mestres ha de ser excel·lent, un requisit imprescindible perquè els infants aprenen amb l’exemple i això és molt important per a la fonètica” (Bretxa)

Podeu llegir la notícia a través del següent enllaç: “Alarma pel baix nivell de català oral al final de la secundària”

Anuncis