Vint-i-dosè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB22)

El proper divendres, 7 de novembre de 2014, se celebrarà el vinti-dosè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 22): “Pràgmatica de primeres i segones llengües en contextos multilingües”

En la complexitat del món actual hi participen dos fenòmens cada cop més visibles: el multilingüisme i la multimodalitat. Es calcula que al món hi ha unes 6.000 llengües, i el multilingüisme cada cop és més la regla i el monolingüisme, l’excepció. Els parlants, a més, no solen parlar només llengües diferents, també dominen diferents varietats de la seva llengua, ja sigui de forma passiva (en la recepció) ja sigui de forma activa (en la producció); per exemple, els diversos registres o varietats funcionals que han nascut i s’han desenvolupat des del centre del reistre col·loquial.

Per altra banda, la multimodalitat s’estén cada vegada més en els canals de difusió dels missatges, i cada vegada en som més conscients en la producció, on la prosòdia i la gestualitat tenen una funció ben coneguda i molt rellevant.

En l’organització de l’acte, en el qual prendran part, entre d’altres, membres del CUSC-UB, com Núria Alturo i Lluís Payrató, participen la Secció de Lingüística Catalana  – el Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) – el Grup d’Estudis de la Variació (GEV) del Deartament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, i la Càtedra de Pragmàtica i Lingüística Contrastiva de l’Europa Universität Viadriana de Frankfurt Oder (Alemanya).

Podeu descarregar el programa complet de la jornada a través del següent enllaç: CLUB22

 

 

 

Anuncis