Crida d’articles – Treballs de Sociolingüística Catalana, 26 (2016)

TSC

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. D’acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l’ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles i col·laboracions inèdits dins dels camps de la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Els destinataris de la revista són tant els especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 6,477 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d’articles per al número 26 (2016), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «Les llengües en les TIC» com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista. La secció monogràfica tractarà les qüestions sociolingüístiques associades amb la societat informacional, amb especial interès en les tecnologies de la informació i la comunicació. Per tant, hi seran benvinguts articles que tracten l’ordenament de les llengües en la informàtica, Internet i les telecomunicacions, així com en els mitjans més tradicionals, especialment en la seua transició al món digital.

La data màxima per a la recepció d’articles per al número 26 és el 25 de març de 2015. Podeu enviar-los mitjançant el formulari de la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. Trobareu les normes de publicació a la web <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions>. És recomanable trametre abans unes línies amb les vostres propostes, o posar-vos en contacte amb els editors de la revista, mitjançant l’adreça tsc(arrova)iec(punt)cat.

Anuncis