La Direcció General de Política Lingüística publica les ponències presentades durant la II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

IIJorandes

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) ha publicat en línia les ponències presentades a la II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, organitzada per la DGPL, amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de Matarranya i l’Ajuntament de Calaceit, que va tenir lloc al setembre de 2013 a Calaceit.

El volum, que porta per títol II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, és el número 12 de la col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística”. L’obra conté una presentació de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i els quatre treballs: “Balanç i prospectiva demogràfica dels territoris de llengua catalana”, d’Andreu Domingo; “Revisió metodològica de les enquestes amb dades lingüístiques 2010-2012”, de Montserrat Martínez; “Està assegurada la transmissió lingüística?, de Joaquim Torres, i “Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica”, de F. Xavier Vila i Natxo Sorolla.

La publicació es tanca amb un apartat on s’exposen de forma sintètica les principals conclusions dels treballs presentats.

La “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística” és una col·lecció de publicacions digitals adreçades a l’actualització i el suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i de les persones interessades en la llengua en general.

II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana PDF

Font de la informació: DGPL | Actualitat Llengua Catalana

 

Anuncis