Reculls bibliogràfics sobre transmissió lingüística intergeneracional elaborats per la Direcció General de Política Lingüística

La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat dos reculls de bibliografia sobre els models de transmissió lingüística intergeneracional (TLI). El primer inclou la bibliografia referida al català i s’hi poden trobar, entre d’altres, publicacions d’Emili Boix-Fuster, Xavier Tenorio, Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan, Mireia Galindo, Francesc Bernat, Natxo Sorolla. F. Xavier Vila o Mª Rosa Torrens, membres del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació. El segon, la bibliografia sobre la transmissió lingüística internacional d’altres llengües.

Tots dos reculls inclouen monografies, part de monografies, revistes i articles de revista. Cadascun dels documents destaca en primer terme les obres més rellevants i després cita exhaustivament les que hi ha disponibles al Centre de Documentació sobre aquesta temàtica.

Bibliografia sobre TLI referida al català

Bibliografia sobre TLI sobre altres llengües

*Font: DGPL

 

Anuncis