Conferència: “Recercant els efectes de les polítiques lingüístiques educatives a Catalunya i el País Valencià”

Aquest dimarts, 24 de febrer de 2015, Avel·lí Flors Mas (UOC – CUSC-UB) farà una xerrada als estudiants del perfil formatiu de “Llengües i societat” del Grau en Llengües Aplicades de la UPF (13.30h, Aula 52.023, Campus de la Comunicació-UPF).

En la xerrada es descriuran els objectiu i el disseny de les polítiques lingüístiques educatives implantades a Catalunya i al País Valencià i es plantejarà com es poden recercar els efectes de les mesures adoptades sobre els estudiants des d’una perspectiva sociolingüística, com a part de la necessària avaluació de les polítiques. Amb aquest objectiu, es presentaran diferents propostes metodològiques per a l’estudi de les dinàmiques de contacte de llengües en el context escolar i es darà especial èmfasi en una aproximació qualitativa i discursiva, que posa el focus en les experiències i la percepció dels principals afectats per aquestes polítiques: els estudiants mateixos.

 

 

Anuncis