Josep Ubalde defensa la seva tesi de màster: “Evolució i determinants de les actituds lingüístiques dels adolescents catalans”

Avui, 24 de febrer de 2015, Josep Ubalde (CUSC-UB) defensarà la seva tesi de màster, titulada Evolució i determinants de les actituds lingüístiques dels adolescents catalans. Aquest estudi es basa en les dades del projecte RESOL.

L’acte se celebrarà a la Sala de Reunions del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la UB.

 

 

Anuncis