15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society

NACSEl proper dilluns, 29 de juny de 2015, i fins l’1 de juliol de 2015, l’Institut d’Estudis Catalans acollirà el 15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society.

Les comunicacions que s’hi presenten tracten qualsevol aspecte de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. El tema especial del col·loqui d’enguany és “Els Estudis Catalans i les pràctiques crítiques globals: Transferències, Transformacions, Transicions, Traduccions”.

En aquesta quinzena edició hi participen nombrosos membres del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació:

– Taula rodona “La situació sociolingüística del català a Catalunya avui dia: lectures i relats” amb la participació de:

 • Llorenç Comajoan (UVic): «Introducció: relats al voltant de la situació sociolingüística del català»
 • F. Xavier Vila (UB): «La situació sociolingüística actual des d’un enfocament demolingüístic quantitatiu»
 • David Block (ICREA, UdL): «La situació sociolingüística actual des d’un enfocament qualitatiu i crític»

– Sessió “Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. Una visió des dels territoris de parla catalana” amb la participació de:

 • Avel·lí Flors (UOC, UB): «Els condicionants de les tries lingüístiques en la transició educativa. Una aproximació discursiva»
 • Llorenç Comajoan (UVic) i Mariona Casas (UVic): «Les habilitats orals de l’alumnat de primària i secundària: un estudi longitudinal«
 • Vanessa Bretxa (UB): «Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa»
 • Natxo Sorolla (URV): Transicions en els rols sociolingüístics: anàlisi de xarxes i tries lingüístiques»

– Sessió “Fonètica i lèxic del català”, amb la participació de:

 • Imma Creus Bellet (UdL) i Josefina Carrera-Sabaté (UB): «Actituds, usos i variació fonètica en adolescents lleidatans multilingües»
 • Josefina Carrera-Sabaté (UB): «Guies de pronunciació del català: dels suprasegments als segments. Una proposta d’aprenentatge autònom»
 • Esteve Clua (UPF): «Anàlisi de la distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català (Projecte ADLET)»
 • Maria-Rosa Lloret (UB): «Creació lèxica en la derivació apreciativa del català»

– Sessió “The question of Soverignty in Contemporary Catalonia”, amb la participació de:

 • Montserrat Sendra (UB) i F. Xavier Vila (UB): «La discussió sobre l’ estatus de les llengües en una Catalunya independent: anàlisi d’un debat públic»
 • Albert Morales Moreno (UPF): «EAC 2006: el vocabulari que marca l’abans i el després de la negocació»
 • Francesc Foguet i Boreu (UAB): «Baltasar Porcel: ‘Se le considera como persona cuyas ideas políticas se inclinan hacia el separatismo catalán’ (1967-1972)»

– Sessió “Les representacions lingüístiques de famílies transnacionals a Barcelona: valors transferits i valors en transició”, amb la participació de:

 • Nicola Vaiarello (UB): «Ideologies lingüístiques en el Liceo italià de Barcelona: anàlisi d’un context educatiu multilingüístic»
 • Francesca Walls (UB): «Les representacions lingüístiques dels pares britànics revisited: transicions representacionals dos anys i mig més tard»
 • Makiko Fukuda (UAB): «Actituds lingüístiques de les famílies a l’Escola Complementària de la llengua japonesa de Barcelona»
 • Andreia Moroni (Unicamp, UB): «Ideologies linguístiques a l’Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha (APBC)»

Podeu consultar el programa complet a través del següent enllaç: NACS 2015

Anuncis