III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

El proper 17 de juliol de 2015 tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès (Vegeu el mapa) la III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana.

Els objectius d’aquesta jornada són presentar els principals factors que incideixen en les llengües a Catalunya, que n’han d’orientar la política lingüística, i informar sobre l’estat i els primers resultats de les enquestes d’usos lingüístics a la resta de territoris de parla catalana.

Per assistir a l’acte cal inscriure’s prèviament (fins el 15 de juliol) a través del següent enllaç: Inscripció

 III Jornada llengua

Programa (provisional)

08.30 h Acreditacions
09.00 h Benvinguda i inauguracióEster Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural i Política Lingüística del Govern d’Andorra
09.15 h Les enquestes d’usos lingüístics als territoris de llengua catalanaAndorra: Joan Sans Urgell, de la Direcció de Promoció Cultural i Política Lingüística
Illes Balears: Joan Melià i Garí, de la Universitat de les Illes Balears
La Franja: Natxo Sorolla, de la Universitat Rovira i Virgili i Javier Giralt de la Universitat de Saragossa
L’Alguer: Francesc Ballone, membre corresponent de l’IEC a l’Alguer
Catalunya del Nord: Alà Baylac-Ferrer, de la Universitat de Perpinyà
País Valencià: Lluís Polanco, de la Universitat de València
Modera: Marta Xirinachs
11.00 h Els factors clau de les llengües a Catalunya IConeixements i usos: F. Xavier Vila, de la Universitat de Barcelona
Transmissió i actituds: Vanessa Bretxa, de la Universitat de Barcelona
Modera: Joan Solé Camardons
11.45 h Descans i cafè 
12.15 h Els factors clau de les llengües a Catalunya IILloc de naixement, territori i aprenentatge: Marta Rovira, Universitat Autònoma de Barcelona
Edat, ocupació i classe: Cristina Sánchez, de la Universitat de Girona
Modera: Joan Solé Camardons
13.00 h Nou sistema d’indicadors lingüístics

Anton Ferret i Baig, de la Direcció General de Política Lingüística
13.15 h Mirades sobre la realitat social de la llengua 

Població i societat: Andreu Domingo
Món socioeconòmic: Elisenda Paluzie
Entorn digital i xarxes: Albert Cuesta
El context europeu: Martí Anglada
Mitjans de comunicació: Salvador Alsius
Modera: Ferran Mascarell

14.15 h CloendaFerran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Anuncis