XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Entre el 7 i el 10 de juliol va tenir lloc a la Universitat de València (Facultat de Filologia TIC) el XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

En aquesta edició diversos membres del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació van presentar comunicacions:

CULTURA I LLENGUA DEL SEGLE XV al XVIII

– «Continuïtat lingüística i cultural catalanooccitana en textos rossellonesos del segles XVII-XVIII», a càrrec d’Àngels Massip Bonet (UB)

CENT ANYS DE LITERATURA CATALANA: 1859-1959

– «La història de la literatura catalana d’Alfred Morel-Fatio al Grundiss der romanischen Philologie (1893)», a càrrec de Francesc Bernat Baltrons (UB) i Patrick Heinzer (Universitat de Colònia).

MULTILINGÜISME I INTERCULTURALITAT

– «Italocatalans i francocatalans davant del català: identitats, usos i ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya», a càrrec de Francesc Bernat Baltrons (UB) i Rosa Maria Torrens Guerrini (UB).

– «Ideologies i trajectòries sociolingüístiques de neoparlants del català en famílies bilingües a Catalunya», a càrrec d’Emili Boix-Fuster (UB) i Anna Paradís (UAB).

– «Tendències recents en la (re)definició de la competència lingüística oral: aplicació a dades de competència en escolars a Catalunya», a càrrec de Llorenç Comajoan Colomé (UVic), Mariona Casas (UVic) i Montserrat Vilà (UAB).

– «Alumnes plurilingües amb L1 àrab i català a Lleida: variació fonètica, actituds i usos», a càrrec d’Imma Creus Bellet (UdL) i Josefina Carrera-Sabaté (UB).

– «Pràctiques i discursos sobre les llengües dels estudiants de secundària d’origen immigrant a Castelló de la Plana», a càrrec d’Avel·lí Flors Mas (UOC) .

– «Ideologies lingüístiques dels líders comunitaris panjabis a Catalunya», a càrrec d’Imanol Larrea Mendizabal (UPF, IULA i GREILI).

– «Les tries lingüístiques a la Franja des de tres perspectives d’anàlisi de xarxes: les interaccions, les tríades i els rols», a càrrec de Natxo Sorolla (URV).

– «La transmissió lingüística intergeneracional a Castelló de la Plana i la Franja. Una anàlisi comparada», a càrrec de Natxo Sorolla (URV) i Avel·lí Flors Mas (UOC).

– «Representacions lingüístiques en una escola italiana de Barcelona i la noció de dialecte en la ideologia lingüística d’origen», a càrrec de Nicola Vaiarello (UB).

– «Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües», a càrrec d’Emili Boix (UB).

DE LA PARAULA VIVA A LA PARAULA DIGITAL

– «A refranys em convides! Gènesi, desenvolupament i primers resultats de l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalana”», a càrrec de Xus Ugarte Ballester (UVic), Joan Fontana Rous (UB), Víctor Pàmies Riudor (UB) i José Enrique Gargallo (UB).

– «La paraula digital i els usos lingüístics escrits», a càrrec de Neus Nogué Serrano (UB).

– «De la paraula viva a la paraula digital: paraules, discursos i modes/medis», a càrrec de Lluís Payrató (UB).

Podeu consultar un resum de les comunicacions presentades a través del següent enllaç: Resums Col·loqui

Anuncis