Capítol de Neus Nogué sobre la dixi en català al llibre “Manual of Deixis in Romance Languages”

ManualL’editorial De Gruyter Mouton acaba de publicar el llibre Manual of Deixis in Romance Languages, editat per Konstanze Jungbluth i Federica De Milano. L’obra recull estudis que proporcionen una visió panoràmica sobre la dixi, però se centra sobretot en les llengües romàniques. Inclou estudis diacrònics, comparacions amb altres llengües europees i no europees, i estudis sobre la relació que es pot establir entre la dixi i altres camps afins.

Entre els estudis que inclou, hi ha el capítol de Neus Nogué, sobre les principals estratègies i estructures lingüístiques utilitzades per expressar la dixi en català.

Més informació
Fitxa

Anuncis