“El moment de la llengua? Algunes previsions sobre el paper públic dels debats lingüístics durant el curs 2015-16 (sobretot a Catalunya)”, article de F. Xavier Vila al Blog de la Revista de Llengua i Dret

Llengua i dret blog

El passat dijous, 22 d’octubre de 2015, es va publicar un nou apunt al Blog de la Revista de Llengua i Dret, titulat «El moment de la llengua? Algunes previsions sobre el paper públic dels debats lingüístics durant el curs 2015-2016 (sobretot a Catalunya)». L’autor d’aquest darrer apunt és F. Xavier Vila i Moreno (CUSC-UB).

Les propostes insinuades fins ara, com la d’incentivar l’aprenentatge del català als centres de secundària fora de Catalunya, la de permetre l’ús del català al Senat, o la d’incloure les llengües oficials perifèriques en alguns usos bàsicament simbòlics com puguin ser la moneda o els missatges de la Corona són tan innòcues que no poden considerar-se ni tan sols un tractament  cosmèticper als reptes del català en el segle XXI. I això que l’Estat tindria un marge molt considerable per a començar a oferir millores substancials en l’statu quo fins i tot sense modificar la legislació vigent. Posats a proposar mesures de fàcil realització, podria retirar els recursos presentats contra les lleis catalanes d’immigració, d’educació i de l’occità aranès per qüestions lingüístiques.
Font: “El moment de la llengua? Algunes previsions sobre el paper públic dels debats lingüístics davant del curs 2015-2016 (sobretot a Catalunya)” – F. Xavier Vila (Blog de la Revista de Llengua i Dret 22/10/15)

Podeu llegir l’article sencer a través del següent enllaç: Blog de la Revista de Llengua i Dret 22/10/15

Anuncis