“Els últims parlants”, article de Carles de Rosselló al blog La BBC

la BBCEl passat dissabte 28 de novembre de 2015 Carles de Rosselló va publicar al seu blog La BBC un article titulat «Els últims parlants». En aquest article, els sociolingüista exposa les quatre etapes per les quals passen les llengües quan s’extingeixen: bilingüització, pèrdua d’àmbits d’ús, interrupció de la llengua de pares a fills i interferència.

Paral·lelament a les tres fases descrites, n’hi ha una quarta que afecta l’estructura de l’idioma. La llengua a poc a poc es degrada, no es desenvolupa nou vocabulari, i la llengua X adopta solucions morfosintàctiques d’Y i molts manlleus lèxics. Tot plegat reforça la percepció que la llengua X ja no és una llengua útil.
Font: La BBC – Carles de Rosselló (28/1115)

Anuncis