Nou article al Blog de la Revista de Llengua i Dret: «El català, llengua vehicular del sistema educatiu: límits i contradiccions d’aquesta afirmació»

El Blog de la Revista de Llengua i Dret va publicar ahir un nou article, «El català, llengua vehicular del sistema educatiu: límits i contradiccions d’aquesta afirmació», de Pere Mayans. L’objectiu de l’article és presentar els límits jurídics i alguns casos concrets que qüestionen que el català sigui realment la llengua utilitzada normaliment com a vehicular en tots els centres educatius del país.

A més a més, l’autor destaca les dades aportades pel projecte de recerca RESOL que es recollien a l’article «Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró», de Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila:

De les dades que ens ofereix aquesta recerca, que demostren “la feblesa de l’oferta –si més no, de l’oferta atractiva– en el camp de la televisió, la música i Internet en català” o que entre el pas de primària a secundària hi ha “una caiguda molt significativa del català i un augment del castellà ”entre les persones que no tenien el català com a llengua inicial o, en definitiva, que en general, hi ha un retrocés del català”, n’hi ha una d’especialment preocupant, la de la llengua (model d’ús lingüístic) del professorat, especialment a secundària…

Anuncis