Article de Neus Nogué a “LLiure i millor”

El passat 20 de gener de 2016 la revista Lliure i millor   va publicar l’article «’Sortir’ i ‘go out’», de Neus Nogué (Filologia Catalana UB).

En les últimes dècades també s’ha fet cada vegada més freqüent l’estudi contrastat de diferents llengües, que té precedents en la lingüística comparada del segle XIX. L’anomenada anàlisi contrastiva, en lloc d’estudiar una sola llengua, en compara diverses. Té l’objectiu de descriure les semblances i les diferències entre llengües, sovint per classificar-les segons les seves característiques estructurals i funcionals (això ho fa, des d’una perspectiva teòrica, la tipologia lingüística) i descobrir quines són comunes (els famosos universals lingüístics) i quines no. Però aquestes descripcions també són útils per a diverses àrees de la lingüística aplicada, com ara la traducció i l’ensenyament de (segones) llengües.
Font: Lliure i millor (20/1/16)

Anuncis