Linguapax Review 2015

Linguapax.png

La nova edició de Linguapax Review presenta una sèrie d’estudis de casos centrats en les actituds lingüístiques i en la manera com els joves i joves adults duen a terme projectes de revitalització lingüística en tres continents: Europa, Àfrica i Amèrica Llatina.

L’edició Linguapax Review 2015, titulat El paper dels joves en la revitalització lingüística, inclou l’article «Joves i llengües a Catalunya. Un estat de la qüestió», d’Avel·lí Flors (UOC, UB).

Linguapax.png

Anuncis