Natxo Sorolla obté la qualificació de “cum laude” en la seva tesi doctoral

Natxo SorollaEl passat 21 de gener de 2016 el Diario de Teruel publicava un article sobre Natxo Sorolla (URV, UB, Xarxa CRUSCAT), que va defensar la seva tesi, titulada «Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials», el 14 de gener de 2016 i que va obtenir una qualificació de “cum laude”.

En la seva tesi, Natxo Sorolla analitza l’ús que fan de la llengua els alumnes de sisè de primària per interrelacionar-se amb els seus companys i entre els resultats que més destaquen, trobem el fet que “alrededor de una cuarta parte de la población catalanoparlante de esa edad se dirige en castellano a sus compañeros que también tienen el catalán como lengua inicial”, tal com destaca el Diario de Teruel en el seu article.

Podeu llegir la notícia a: «El investigador Natxo Sorolla obtiene un ‘cum laude’ en su tesis doctoral» – El Diario de Teruel 21/1/16

Anuncis