El Temps entrevista Natxo Sorolla

El Temps va entrevistar el passat 2 de febrer de 2016 el sociòleg Natxo Sorolla amb motiu de la lectura de la seva tesi doctoral, «Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials», que va obtenir una qualificació de “cum laude”.

El que la investigació en sociolingüística demostra és que en la població adulta de la Franja, no hi ha trencament de la transmissió. Nosaltres el que volíem investigar eren les interaccions quotidianes entre les persones més joves. I el que eln hem trobat és que entre un 20 i un 25% dels joves catalanoparlants parlen entre ells en castellà, amb la qual cosa es produeix un canvi, un punt d’inflexió que indica que es trenca la norma de comportament bàsica per assegurar la llengua en les relacions endogrupals.
Font: El Temps (02/02/2016)

Podeu llegir l’entrevista a través del següent enllaç: El Temps – 02/02/2016

Anuncis