Crida d’articles TSC 27 – La transmissió lingüística intergeneracional

TSC

Treballs de Sociolingüística Catalana, una revista en format paper i electrònic de periodicitat anual, fa una crida d’articles per al número 27 (2017), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «La transmissió lingüística intergeneracional» com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista.

La transmissió lingüística intergeneracional és un factor clau per a entendre la continuïtat o interrupció de qualsevol comunitat etnolingüística. És aquest doncs el tema monogràfic triat per al núm. 27 de la nostra revista. Volem reflectir i estimular alhora la recerca sobre aquest tema arreu dels països de llengua catalana, en totes les seves vessants: qualitativa o quantitativa, històrica o contemporània, metodològica o teòrica, d’abast territorial o social restringit o d’abast general, etc.

La data màxima per a la recepció d’articles per al número 27 és el 18 de març de 2016. Podeu enviar-los mitjançant el següent formulari.

Font: Treballs de Sociolingüística Catalana
Anuncis