Els Marges, núm. 108 (2016)

El darrer número de la revista Els Marges, que s’acaba de publicar, conté els articles «L’estatus de les llengües a la República Catalana. Una breu anàlisi del desenvolupament del debat», de Montserrat Sendra i F. Xavier Vila, i «Es pot normativitzar la pragmàtica? Algunes reflexions i alguna proposta», de Lluís Payrató.

Concretament, l’article «L’estatus de les llengües a la República Catalana. Una breu anàlisi del desenvolupament del debat» analitza el debat que s’ha produït a Catalunya en els darrers anys sobre l’estatus de les llengües en una eventual República Catalana independent. L’article comença analitzant com es planteja i com es rep el debat, en descriu els actors principals, n’estudia succintament l’evolució i finalment n’examina breument un dels temes centrals, la conveniència o no d’atorgar el grau de llengua oficial a la llengua castellana en la constitució del nou Estat.

La revista només es troba en paper: Els Marges, núm. 108

 

 

Anuncis