“Un dialecte és una llengua o és a l’inrevés?”, article de Carles de Rosselló al blog La BBC

Ahir, 28 de març de 2016, Carles de Rosselló va publicar un nou apunt al seu blog La BBC, titulat «Un dialecte és una llengua o és a l’inrevés?».

Un dels criteris que més s’utilitza per discernir si dues varietats lingüístiques pertanyen a la mateixa llengua és la intercomprensió. Aquest criteri presenta diversos problemes per considerar-lo seriosament. Aquí només apuntarem que l’italià, l’alemany o el xinès, per posar tres exemples, estan compostos de dialectes (?) mútuament incomprensibles. Els parlants de les regions del nord d’Itàlia o d’Alemanya no s’entenen amb els del sud si no recorren a l’estàndard. El cas del xinès potser fins i tot encara és més escandalós, amb uns dialectes (?) que només comparteixen entre si el sistema d’escriptura i poca cosa més.
Font: La BBC – 28/3/16

germany-393692_1280-e1459037485906.jpg

Anuncis