Complèxica 8 – Seminaris per a la transdisciplinarietat

Dijous, 2 de juny de 2016, tindrà lloc la propera sessió de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la transdisciplinarietat, organitzada pel Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte Scripta, amb la col·laboració del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació.

En aquesta ocasió, el seminari es titularà «El multilingüisme des de la complexitat» i anirà a càrrec d’Esperanza Morales (UDC).

RESUM: L’objectiu d’aquest seminari és mostrar com s’entén el multilingüisme des de la perspectiva de la complèxica, contrastant-ho amb les diferents construccions ideològiques sobre el multilingüisme a les últimes dècades. Com a exemples proposarem el cas del bilingüisme intermodal (llengua de signes-llengües orals) de l’alumnat sord a l’Estat espanyol. Teòricament, partirem de la proposta de Maturana i Varela (1990) i Maturana (1996) de considerar la cognició (i els seus diferents processos, incloent-hi el llenguatge i les llengües) com el “procés de viure un individu en coordinació amb altres, en un entorn concret”. Per tant, l’enfocament es trasllada des de la construcció metafòrica de la ment com a “contenidor” (amb límits clars) a la de la ment com a part d’una ecologia integral (no només biològica, sinó biològica i cultural alhora), des de la qual emergeixen els diferents processos cognitius.
 
La llengua o les llengües d’un individu no “són”, doncs, a la seva ment (com explica el model representacional o computacional), sinó que “emergeixen” de les distintes xarxes d’interacció que aquest individu ha tingut i continua tenint al llarg de la seva vida (un procés anomenat “enacció”). Des del punt de vista lingüístic, l’enfocament de la complexitat mostraria, doncs, que el multilingüisme s’ha d’entendre de manera dinàmica, amb “vores” però no amb límits, i on les identitats pertanyen als individus que van establint xarxes (grupals, locals, regionals…). Aquestes xarxes (establertes de manera horitzontal, però també imposades jeràrquicament, segons els casos) van expandint i/o modificant els diversos sistemes i/o subsistemes lingüístics.

L’acte tindrà lloc a les 18.00h, a la Sala de Professors de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia (UB).

Anuncis