«Parlem de la complexitat. La noció de complexitat des de diverses perspectives i tipus de complexitat en les llengües»

SOCS

El proper dijous, 9 de juny de 2016, la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) organitza la conferència «Parlem de la complexitat. La noció de complexitat des de diverses perspectives i tipus de complexitat en les llengües», a càrrec d’Àngels Massip (Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística). En aquesta conferència es donarà una visió general dels diferents usos del terme complexitat.

Una definició de complexitat que s’ha desenvolupat molt en relació a les llengües, té a veure més amb el significat genèric del terme que no pas amb el significat més específic de la ciència dels sistemes complexos, o del de l’epistemologia (desenvolupada per noves disciplines com la cibernètica, la teoria de sistemes, la teoria de les catàstrofes o la de l’autopoesi).

En relació a les llengües i a la lingüística hi ha hagut aportacions fent servir el terme de les dues maneres:

  1. Significat més general aplicat especialment en l’àmbit de la lingüística comparada i de l’aprenentatge de segones llengües: Givón 2009, Kusters 2008, Miestamo et al.2008, Mufwene 2014 i Sampson et al.2009
  2. Significat més específic de la ciència dels sistemes complexos i de l’epistemologia: Gell-Mann 1994, Massip & Bastardas 2013 i Morin 2005. Les aportacions de la bibliografia són de caire interdisciplinar i transdisciplinar.
    Font: SOCS

L’acte tindrà lloc a les 19.00h, a l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Anuncis