IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura organitza la IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. Polítiques lingüístiques per a una llengua amb futur.

A la Jornada, que tindrà lloc el dia 7 de juliol de 2016, es presentaran les principals dades sobre coneixements, usos i representacions de les llengües al conjunt dels territoris de parla catalana a partir de les dades recollides per les enquestes d’usos lingüístics de la població que diversos governs i institucions acadèmiques han dut a terme al llarg dels anys 2014 i 2015.

Es farà també una anàlisi global de la situació i, tenint en compte els punts forts i punts febles que té el català, se’n traçaran les perspectives de futur. Així mateix, hi intervindran representants institucionals de tots els territoris, que exposaran les polítiques lingüístiques que hi duen a terme.

Programa
Inscripció
Més informació

 

 

Anuncis