Màster de Comunicació Especialitzada de la Universitat de Barcelona

MCE cartell.png

Des de l’1 de febrer i fins al 16 de setembre de 2016 us podeu preinscriure al Màster de Comunicació Especialitzada de la Universitat de Barcelona.

MCEE.png

El Màster de Comunicació especialitzada té com a objectiu formar futurs professionals que puguin desenvolupar-se adequadament en una de les àrees següents: la comunicació cultural, la comunicació social i la comunicació científica. Per aquest motiu hi participen les facultats de Filologia i Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Infermeria, Farmàcia i Biologia de la Universitat de Barcelona.

El màster està estructurat en dos quadrimestres. El primer quadrimestre és comú i està format per cinc assignatures que garanteixen l’adquisició dels conexiements generals per poder-se especialitzar posteriorment. Durant el segon quadrimestre es cursen tres assignatures de cada especialitat (científica, cultural o social), es fan pràctiques externes a empreses o institucions relacionades amb la branca escollida i s’elabora el treball final de màster. El màster es pot cursar en un any acadèmic (jornada completa) o en dos (mitja jornada) i l’horari de les classes és sempre de tarda.

Preiscripció.pngDíptic

Més informació

Anuncis