Article de Carles de Rosselló a “Lliure i Millor”

El passat 6 de juny de 2016 el digital Lliure i Millor publicava un article de Carles de Rosselló titulat «No cal que violis el català, només que l’utilitzis».

No parlar fins que no es faci correctament. Aquesta és una concepció antiga –però encara vigent– sobre com s’han d’aprendre les llengües. Ni el mateix Cruyff seguia aquesta línia, perquè era pública i notòria la seva peculiar manera d’expressar-se castellà (“este es uno”, “un paloma no hace verano”, “gallina de piel”). I aquesta manera de parlar no precisament canònica la feia extensible a les altres llengües en què era competent –anglès i alemany– i fins i tot a l’holandès, la seva llengua inicial.
Font: Lliure i Millor 6/6/16

 

Anuncis