Accessibles en línia les versions catalana i castella del Llibre Blanc LearnMe

Ja estan accessibles en línia les versions abreujades catalana i castellana del Llibre Blanc sobre la diversitat lingüística del projecte LearnMe, que recullen les reflexions i propostes fruit d’aquest projecte sobre com caldria enfocar el tractament de la diversitat de llengües.

A banda d’aquestes versions, elaborades per l’equip de LearnMe del CUSC, la versió abreujada del Llibre Blanc està disponible també en anglès, frisó, holandès, hongarès, i llengua de signes hongaresa, i, ben aviat, en francès, gal·lès i finès.

Totes les versions del Llibre Blanc completa i abreujada es poden trobar aquí. Les versions catalanes i castellanes poden trobar-se en aquesta altra pàgina.

Anuncis