Article de Cristina Illamola i F. Xavier Vila a “Diálogo de la Lengua”

Cristina Illamola i F. Xavier Vila col·laboren en l’últim capítol d’aquesta revista d’investigació en filologia i lingüística amb l’article «Análisis de la posición de los pronombres átonos en construcciones perifrásticas entre escolares de la Región Metropolitana de Barcelona», el qual contribueix al coneixement de la variació dels pronoms en perífrasi verbal en castellà a la zona de Barcelona, incidint en la possible influència del contacte interlingüístic entre el català i el castellà en la variació dels pronoms en aquesta posició.

 

Anuncis