Article de Neus Nogué a “Lliure i millor”

El diari digital “Lliure i millor” va publicar ahir un article de Neus Nogué sobre el concepte d’audiència titulat «De qui parlem quan parlem d’audiència?». Aquest article és, de fet, la tercera part d’un seguit d’articles publicats anteriorment que ja tractaven sobre aquesta mateixa temàtica:«De qui parlem quan parlem del parlant?» i «De qui parlem quan parlem de l’oïent?».

El que diferencia l’audiència de la resta de participants és el fet que es tracta de persones que no poden assumir el rol d’enunciador, o que si ho fan és sempre d’una manera que es pot considerar secundària en relació amb el participant o els participants que l’assumeixen primàriament. La seva funció principal com a participants en l’esdeveniment comunicatiu és la d’escoltar. Malgrat això, quan l’espai és compartit les persones que constitueixen l’audiència poden interactuar no verbalment, per mitjà de gestos que expressen aprovació o, més rarament, desacord.

Anuncis