Publicació en línia de la col·lecció “Lingüística Catalana”

Des de fa més de vint anys, el Departament de Filologia Catalana organitza anualment el Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB) i entre aquest departament i l’editorial Promociones y Publicaciones Universitarias editaven en paper els textos de cada col·loqui a la col·lecció “Lingüística Catalana”.

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona ha fet una reedició d’aquesta col·lecció i ha penjat a la xarxa tots els volums, menys l’última publicació. Podeu descarregar-vos la col·lecció de forma gratuïta a través d’aquest enllaç.

Anuncis