«Espanya i la igualtat de llengües», nou article de Carles de Rosselló al blog La BBC

El passat 31 de desembre del 2016, Carles de Rosselló va publicar un nou apunt al seu blog La BBC, titulat «Espanya i la igualtat de llengües».

En un article a La Vanguardia, Francesc de Carreras recorda que el catalanisme polític de principis dels 80 tenia com a objectiu lingüístic considerar el català llengua oficial, en igualtat de condicions que el castellà. Segons el catedràtic, això es va aconseguir “sobradamente” amb la Constitució i l’Estatut. Des del meu punt de vista, l’arribada de la democràcia va possibilitar, efectivament, que el català fos llengua oficial però indiscutiblement en profunda desigualtat de condicions respecte del castellà.
[…] En la part final del seu article, Carreras afirma que “lo que debería hacerse es replicar con datos y argumentos las mentiras y falsedades a favor de la independencia, (…) y convencer a los catalanes de las muchas ventajas que nos supone pertenecer a España (…)”. Doncs bé, resto expectant que hom m’expliqui quin avantatge suposa per a la llengua catalana romandre en un Estat en què només hi ha 8 canals de televisió en català a Catalunya, 32 en castellà i 231 en castellà a tot Espanya (ho vaig analitzar en aquest apunt).

Anuncis