Articles de Cristina Illamola i Xavier Vila al llibre «El español en contacto con las otras lenguas peninsulares» Dolors Poch Olivé (ed.)

«El español en contacto con las otras lenguas peninsulares» és un llibre que es composa a partir d’un conjunt d’articles que posen de manifest que el gallec, l’euskera i el català, llengües amb les quals conviu l’espanyol, imprimeixen en aquesta llengua una sèrie de característiques que configuren les varietats pròpies de cada territori.

Dos membres del CUSC, Cristina Illamola i Xavier Vila, han participat en aquest llibre amb els següents articles:

  • F. Xavier Vila «¿Quién habla hoy en día el castellano en Cataluña? Una aproximación
    demolingüística».
  • Cristina Illamola «La correlación entre el consumo cultural y la difusión de la variación lingüística. El caso concreto de la alternancia entre formas sintéticas
    y analíticas en contextos prospectivos».

dolors-poch-olive

Anuncis