Presentació de l’informe sociolingüístic sobre el Cens de 2011 a Aragó: L’aragonés y lo catalán en l’actualidat.

El dilluns 27 de febrer del 2017, el Seminario Aragonés de Sociolingüística organitza «L’aragonés i lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo de 2011», a les 11 h a la Sala Joaquín Costa – Edificio Paraninfo, Plaza Basilio Paraíso, Zaragoza. Consistirà en un acte de presentació de les dades del cens dels parlants d’aragonès i català a Aragó, les característiques sociodemogràfiques d’aquests parlants, el nivell d’us de les llengües i la transmissió lingüística familiar.

El membre del CUSC, Natxo Sorolla, participarà en aquest acte juntament amb Anchel Reyes, Chabier Gimeno (Universidad de Zaragoza), Miguel Montañés (Universidad de Zaragoza, Pep Esgluga (Universitat Autònoma de Barcelona) i Juan Pablo Martínez (Universidad de Zaragoza). Modera: José Ángel Bergua (Universidad de Zaragoza).

 

Anuncis