Article de Xavier Alcalde i Hèctor Alòs al blog de la “Revista de Llengua i Dret”

Avui la “Revista de Llengua i Dret” ha publicat al seu blog un article de Xavier Alcalde i Hèctor Alòs titulat «Nou número de la revista Kataluna Esperantisto». L’article presenta la revista Kataluna Esperantisto, Llengua Internacional i Drets Lingüístics, explicant la seva història, recorregut i objectius. A més a més, conté un breu resum del contingut de l’últim número de la revista, el qual compte amb un article del membre del CUSC-UB, Hèctor Alòs, sobre els canvis de l’ortografia txuvaixa durant els anys vint i trenta.

El darrer número de Kataluna Esperantisto inclou tres articles. El primer, del filòleg Jesus Moinhos, es titula “Prenoms en esperanto: formes, conjunts, relacions” i estudia l’existència d’un sistema antroponímic en aquesta llengua. A “La bellesa de les dones i el pes ideal de la síl·laba en esperanto”, el fonetista Nicolau Dols investiga el paper de l’accent a diversos processos fonològics de l’esperanto. En tercer lloc, el sociolingüista Hèctor Alòs examina els canvis que va patir l’ortografia txuvaixa en els anys vint i trenta i les seves conseqüències com a exemple de la política lingüística soviètica en aquella època.

Font: Blog de la “Revista de Llengua i Dret”