«De com dos models lingüístics escolars “bilingües” poden cercar objectius contraposats » nou apunt del blog “Amb certa calma-qüestions de llengua i societat”

El dissabte 8 d’abril, Xavier Vila va escriure un nou apunt al seu blog titualt «De com dos models lingüístics escolars “bilingües” poden cercar objectius contraposats», una reflexió fruit de la taula rodona L’evolució de l’ensenyament de llengües: cap al plurilingüisme i el translanguaging, organitzada pel GREIP (UAB) els dies 6 i 7 d’abril.

Ara i aquí, però, em centraré en dues qüestions que em van semblar molt pertinents per a la sociolingüística catalana: d’una banda, l’emmarcament que va fer Ofelia García sobre els models lingüístics escolars dels EUA. D’una altra, el debat que es va suscitar sobre el fonament teòric del transllenguar (translanguaging) durant la taula rodona. 

[…] Trobo que la història dels models lingüístics escolars als EUA és tremendament il·lustrativa de com rere unes mateixes idees –bilingüisme, ensenyament bilingüe, diversitat, etc.– s’hi poden amagar realitats no a diferents, sinó fins i tot contradictòries.