III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat

El dimecres que ve, 26 d’abril, se celebra el III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat, enguany titulat «Afer d’estat: La llengua i la literatura a les aules». Aquest simposi organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la UAB té com a objectius analitzar i debatre críticament la presència de les matèries de llengua i literatura catalanes en els currículums educatius d’aquests darrers anys, i també suggerir la millora dels continguts, de les metodologies i dels recursos aplicables a l’aula.

La membre del CUSC-UB, Núria Alturo, participarà al simposi amb la ponència «La formació del professorat d’ensenyament secundari: competències, incompetències i negligències», que presentarà conjuntament amb el professor Albert Soler.

Anuncis