«Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia»

La revista International Journal of Bilingual Education and Bilingualism ha publicat un article de ​Xavier Vila, Vanessa Bretxa​, Llorenç Comajoan i Josep Ubalde, titulat «Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia», on exploren, a partir d’una mostra de més de 1.000 informants, fins a quin punt és cert que l’alumnat de Catalunya abandona el català en el període que va des de finals de primària fins al final de l’ESO.

Podeu descarregar-ne un exemplar en PDF de forma gratuïta.

bilingual.jpg