IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”

El 14 i 15 de juny, tindran lloc les IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” a la sala Nicolau d’Olwer de Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47).

Amb aquesta quarta trobada d’investigadors, organitzada per la Xarxa CRUSCAT i per l’Institut d’Estudis Catalans i que se celebra des del 2011, es consolida una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment. Les Jornades compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Molts dels investigadors del CUSC hi participaran: F. Xavier Vila, Albert Bastardas, Llorenç Comajoan, Cristina Illamola, Natxo Sorolla, Emili Boix, Avel·lí Flors, Josefina Carrera, Imanol Larrea, Paolo Roseano, Esteve Valls…

Us deixem, a continuació, amb el programa. Podreu fer les vostres inscripcions aquí

Programa

14 de juny de 2018 (dijous)

Sala Pi i Sunyer

09:00 Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Marta Xirinachs (Sub-directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

09:30 Conferència inaugural. Gabriele Iannàccaro (Università degli studi di Milano-Bicocca / Stockholms universitet): «Nuove metodologie per la ricerca sociolinguistica: esempi da inchieste italiane e europee».

10:30 Pausa – Cafè

Demolingüística

11:15 «Informe sobre les dades lingüístiques bàsiques als Territoris de Parla Catalana», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC) i F. Xavier Vila (CUSC, UB).

11:25 «L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13», Natxo Sorolla (Xarxa CRUSCAT – IEC).

11:35 «Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià. Dues dècades i mitja de transformacions socials, fluxos demogràfics i canvis sociolingüístics», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC).

11:45 «EULP 2018. Canvis i millores en l’enquesta d’usos lingüístics a la població que impulsa la DGPL», Joan Solé i Anna Torrijos (DGPL, Generalitat de Catalunya).

12:00 «Coneixement i ús del valencià per part del personal de l’Administració Pública Valenciana. Aspectes metodològics en la recerca quantitativa al sector públic», Yaiza Pérez Alonso (UV. UPV. DGPLGM, Generalitat Valenciana).

12:10 Discussió

12:25 «L’estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja 2014», Natxo Sorolla (Seminari Aragonès de Sociolingüística).

12:35 «Mesurament de l’ús de l’euskera al carrer», Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra).

12:45 «Xeración Z e lingua: a importancia dos post-milenistas na sociolingüística galega», Xaquín Loredo (Seminario de Sociolingüística, Real Academia Galega).

12:55 Discussió

13:10 Final de les presentacions del matí de dijous

Variacionisme i planificació del corpus

15:00 «El tractament de la variació social en la planificació de corpus», Joan Costa (UPF).

15:10 «Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves», Carolina Bastida Serra (UdA).

15:20 «Les converses de whatsap en català: un gènere discursiu entre l’oral i l’escrit?», Carme Bach (UPF).

15:30 «La gestió normativa en contextos políticoadministratius sociolingüísticament complexos», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC. URV).

15:40 «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa», Esteve Valls (UIC-UB).

15:50 «Interrelacions entre vocals i entonació en diferents dialectes del català», Jesús Bach-Marquès, Josefina Carrera-Sabaté i Paolo Roseano (UB).

16:00 Discussió

16:20 Descans

Joventut i llengua. Comunitats lingüístiques.

16:30 «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians», Avel·lí Flors (CUSC-UB).

16:40 «L’evolució (inter)generacional de les bilingüitzacions: contextos, manteniment i substitució lingüístics», Albert Bastardas i Emili Boix-Fuster (CUSC-UB).

16:50 «L’efecte xarxa en les llengües minoritzades», Natxo Sorolla (CUSC–UB, URV).

17:00 Discussió

Immigració i llengua

17:15 «Perfils d’aculturació lingüística dels descendents de migrats a Catalunya. Reptes i potencialitats per a l’integració social i educativa», Cecilio Lapresta (UdL).

17:25 «Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya», Imanol Larrea Mendizabal (Soziolinguistika Klusterra).

17:35 «Pràctiques de socialització plurilingüe i pluricultural en un programa de lectura extraescolar a la ciutat de Barcelona», Claudia Vallejo Rubinstein (GREIP, UAB).

17:45 Discussió.

18:00 Final de les presentacions de la tarda de dijous.

 

15 de juny de 2018 (divendres)

Sala Pi i Sunyer

Psicologia lingüística

09:00«Inclusió social i impacte de Voiceitt en la identitat i la comunicació de persones amb dany cerebral adquirit», Melissa Moyer i Ignasi Clemente (CIEN, UAB).

09:10 «Actituds i preferències lingüístiques dels alumnes universitaris (1r curs d’Ed.Infantil i Primària) vers el català/castellà i anglès», Laura Estors (GREILI-UPF, ALLENCAM).

09:20 «Llengua, identitat i cohesió social: el paradigma dels territoris de frontera lingüística», Francesc Feliu i Josep Maria Nadal (UdG) i Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC. URV).

09:30 Discussió

Treball i llengua

09:45 «Recerca EMMARCA’T. Estudis de la DGPL en l’àmbit d’empresa i consum», Carla Bruguera, Albert Fabà, Anton Ferret i Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

10:00 «”Fem el Pas en català”, un model de dinamització lingüística local com a eina de recerca», Joan Sans (SPL, Govern d’Andorra).

10:10 Discussió

10:25 Pausa – Cafè

Dret lingüístic i Politologia lingüística

11:10 «Reflexions sobre la noció d’oficialitat lingüística», Eva Pons (UB).

11:20 «Criteris per al règim d’oficialitat lingüística de la República de Catalunya i l’Aran», Daniel Escribano.

11:30 «Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat», Elvira Riera (Grup de Recerca en Teoria Política, UPF).

11:40 «Llengua i procés en temps convulsos, segons les enquestes del CEO», Joaquim Torres i Albert Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS, IEC).

11:50 Discussió

12:05 «L’exigència de coneixements de llengua catalana al personal estatutari del Servei de Salut, en el context de les mesures necessàries per normalitzar lingüística a les Illes Balears», Maria Ballester (UIB).

12:15 «Homofilia i heterofilia lingüística xarxes massives virtuals: el cas de tres mobilitzacions independentistes», Jordi Morales i Gras.

12:25 «Informe sobre les pràctiques en èuscar a les xarxes socials virtuals de l’Ajuntament de Getxo (Biscaia)», Eduardo Apodaka i Jordi Morales i Gras.

12:35 «La necessitat de recerca multidisciplinar en el camp del multilingüisme: el Consorci Europeu de Recerca MIME: Mobilitat i Inclusió en una Europa Multilingüe», Vicent Climent-Ferrando (Consorci Europeu de Recerca MIME).

12:45 Discussió

13:00 Final de les presentacions del matí de divendres

Sociolingüística educativa

15:10 «Pràctiques translingües i cosmopolitisme en contextos educatius multilingües i multiculturals a Catalunya (El Projecte Translinguam)», Mireia Trenchs (GREILI-UPF, ALLENCAM).

15:20 «Recerca ÈLIA. Estudis de la DGPL en ensenyament del català», Albert Fabà, Anton Ferret i Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

15:35 «L’impacte de la docència en anglès en les universitats multilingües», Maria Sabaté (Grup ASSEMID, UdL).

15:45 Discussió

16:00 «El projecte APINGLO-Cat: Estudi de la intensificació de les polítiques i pràctiques multilingües en l’educació secundària a Catalunya des d’una perspectiva etnogràfica i d’economia política», Eva Codó i Andrea Sunyol (UAB).

16:10 «Polítiques lingüístiques universitàries», F. Xavier Vila i Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB).

16:20 «Anàlisi de l’expressió oral en català i en castellà: un enfocament multimetodològic», F. Xavier Vila (CUSC-UB), Llorenç Comajoan (UVic-UCC) i Cristina Illamola (CUSC-UB).

16:30 Discussió

16:45 Cloenda

17:15 Final de les Jornades

cruscat-logo-bloc2.jpgImatge relacionada

 

Anuncis