El CUSC participa a les IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”

Els dies 14 i 15 de juny, van tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans les IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT i l’Institut d’Estudis Catalans. Les jornades van iniciar-se amb una breu presentació a càrrec de Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Marta Xirinachs (Sub-

presentació

Presentació de les Jornades CRUSCAT

directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya). Tot seguit, van començar les diferents conferències i debats a l’entorn de la recerca sociolingüística de la llengua catalana per part d’investigadors de procedència diversa (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Aragó, País Basc, Galícia, Itàlia…). S’hi van tractar gran diversitat de temes i qüestions relacionades amb la sociolingüística i els seus mètodes de recerca des de punts de vista també molt diversos.

Alguns membres del CUSC van participar-hi per exposar la seva recerca:

  • En el camp de la demolingüística, hi va haver conferències com «Informe sobre les dades lingüístiques bàsiques als Territoris de Parla Catalana» de Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC) i F. Xavier Vila (CUSC, UB); «L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13» de Natxo Sorolla (Xarxa CRUSCAT – IEC); «L’estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja 2014» de Natxo Sorolla (Seminari Aragonès de Sociolingüística) o «Mesurament de l’ús de l’euskera al carrer», d’Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra).
natxo i vila

Natxo Sorolla i F. Xavier Vila

  • Quant al variacionisme i la planificació de corpus, hi va haver conferències com «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa» d’Esteve Valls (UIC-UB) o «Interrelacions entre vocals i entonació en diferents dialectes del català», de Jesús Bach-Marquès, Josefina Carrera-Sabaté i Paolo Roseano (UB).
  • Pel que fa a la qüestió de joventut i llengua i comunitats lingüístiques, vam tenir les conferències «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians», d’Avel·lí Flors (CUSC-UB) i «L’evolució (inter)generacional de les bilingüitzacions: contextos, manteniment i substitució lingüístics» d’Albert Bastardas i Emili Boix-Fuster (CUSC-UB).
avel·lí

Avel·lí Flors

  • També vam endinsar-nos en el tema de llengua i immigració, i vam gaudir de la conferència d’Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra), «Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya»
imanol

Imanol Larrea

  • Quant a dret lingüístic i politologia lingüística, van tenir lloc conferències com «Reflexions sobre la noció d’oficialitat lingüística», d’Eva Pons (UB).
eva pons

Eva Pons

  • Pel que fa a la sociolingüística educativa, vam poder sentir les conferències «Polítiques lingüístiques universitàries» de F. Xavier Vila i Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB) i «Anàlisi de l’expressió oral en català i en castellà: un enfocament multimetodològic», de F. Xavier Vila (CUSC-UB) i Llorenç Comajoan (UVic-UCC).

Van ser unes jornades molt fructíferes, un veritable punt de trobada per compartir i contrastar punts de vista, metodologies, reflexions… Des del CUSC, ens agradaria, doncs, agrair la tasca de l’Institut d’Estudis Catalans i del CRUSCAT per l’organització d’aquest acte i per convidar-nos a participar-hi.

 

Anuncis