Publicades les memòries dels seminaris del CUSC (curs 2016-2017 i 2017-2018)

A partir d’avui, al blog del seminari del CUSC, podreu trobar les memòries de les sessions del seminari del CUSC que hem organitzat al llarg dels cursos 2016-2017 i 2017-2018.

El seminari del CUSC està concebut com un espai de reflexió i debat sobre aspectes teòrics i metodològics i sobre recerques en curs en els camps de la sociolingüística, la política lingüística i disciplines afins, dutes a terme per investigadors del centre o d’altres universitats i centres de recerca.

Les sessions se celebren amb una periodicitat mensual, i són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en la intersecció entre llengua i societat. A més, l’assistència durant tot un curs acadèmic està reconeguda com a activitat de formació certificada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Ben aviat anunciarem el llistat de seminaris programats per al curs 2018-2019 i publicarem la convocatòria de la primera sessió del curs. Estigueu atents!