Avel·lí Flors-Mas a la Revista de Llengua i Dret: «Els usos lingüístics a les aules de secundària a Catalunya i el País Valencià: l’estudiantat i el professorat com a actors de la política lingüística educativa»

Avel·lí Flors-Mas, secretari del CUSC, ha publicat un article titulat «Els usos lingüístics a les aules de secundària a Catalunya i el País Valencià: l’estudiantat i el professorat com a actors de la política lingüística educativa» al darrer número de la Revista de Llengua i Dret.

Aquest article parteix d’un model participatiu d’anàlisi de la política lingüística que considera docents i estudiants com a actors de les polítiques lingüístiques educatives i, doncs, com a subjectes amb agència i capacitat de decidir sobre les tries pròpies i d’intervenir sobre les de la resta d’actors. A partir dels discursos d’una mostra d’estudiants de 4t d’ESO de Mataró i Manlleu (Catalunya) i Castelló de la Plana (País Valencià) sobre els usos lingüístics a les aules, s’hi analitza en quina mesura les pràctiques reportades reprodueixen o qüestionen les polítiques lingüístiques educatives implantades a cada territori, i l’impacte que tenen sobre la institucionalització del català. L’anàlisi indica que el català està raonablement institucionalitzat a les aules de Mataró i Manlleu a pesar que el castellà hi manté una certa presència, bàsicament en converses al marge. En canvi, el català pateix un dèficit important d’institucionalització a Castelló, on tant estudiants com alguns docents incorporen el castellà en espais vehiculats a priori en català.

Podeu llegir l’article aquí.