Avel·lí Flors-Mas participa a les jornades «Democracy and Immigration: the cases of Catalonia and Australia»

El 30 i 31 de maig, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona tindran lloc les jornades «Democracy and Immigration: the cases of Catalonia and Australia», organitzades pel Centre for Australian and Transnational Studies (CEAT).

Resultat d'imatges de avel·lí flors

Avel·lí Flors-Mas

L’Avel·lí Flors-Mas, investigador del CUSC, hi participarà amb una ponència titulada «Immigració i llengües a Catalunya: de les polítiques als resultats», concretament el 30 de maig de 16 a 17 h. Flors-Mas presentarà els principis, polítiques i mecanismes previstos per a la incorporació lingüística de la població immigrada estrangera a la

societat catalana, repassarà els principals resultats assolits i identificarà alguns reptes pendents. Partirà d’una diferència entre polítiques adreçades a població en edat no escolar i polítiques centrades en el sistema educatiu, i presentarà dades de diferent naturalesa (documents oficials, dades estadístiques, etnogràfiques i discursives), resultants de recerques pròpies i d’altres equips.

Les jornades són gratuïtes, però us hi heu d’inscriure aquí.

Us deixem el programa complet:

 

1

2